Tag Arkiv: FO 2009

Marks kommun i olagligt byggprojekt

Företagarombudsmannen ger kritik till Marks kommun. Genom det kommunala bolaget MFAB ska kommunen låta bygga en specialanpassad lokal åt företaget Stora Enso för 13 miljoner kronor, detta trots att bolaget …

Stopp för försäljning av ishall för en krona

Gnesta kommun ville sälja en ishall för en krona och samtidigt ge ett driftbidrag till köparen på över 14 miljoner kronor. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden, kritiserade kommunen i en …

Utredning avseende Post- och telestyrelsens tilldelning av GSM-frekvenser

Post- och telestyrelsens (PTS) senaste auktion av frekvensutrymme inbringade 2,1 miljarder kronor till statskassan. Enligt nu aktuellt förslag ska attraktivt frekvensutrymme utan ersättning och helt utan konkurrens överföras från det …

Utredning avseende försäljning av camping i Karlskrona

Förevarande fall har Företagarombudsmannen tagit upp after anmälan av en kommuninvånare i anledning av att kommunen utan att följa regelverket byggnader. Detta medför att försäljningsförfarandet riskerar att vara olagligt. Karlskrona …

Utredning avseende försäljning av sjönära mark i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun, (Kommunen), beslutade i december 2008 att sälja fastigheterna Karlskrona Kölen 7 (Hästö Marina) samt del av Kölen 11 till nuvarande arrendator av Hästö Marina. Nuvarande arrendator arrenderar 3500 …