Tag Arkiv: FO 2008

Kommunen sponsrar hotell

Vellinge kommun vill sälja en fastighet i Nyckelhålsparken för 2,2 miljoner kronor. En extern värdering visar att tomten troligtvis är värd 8,5 miljoner kronor.  Kammarrätten har fastslagit att starka skäl …

Jordbruksverket JO-anmäls av Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen har anmält Jordbruksverket till JO för att ha krävt företag på straffavgifter utan stöd av lag. Ett antal företag har tvingats betala miljösanktionsavgifter på mellan 5 000 – 20 …

Årjängs kommun bryter mot lagen och gynnar eget hotell

Kommunen har i en bytesaffär med ett privat företag fattat beslut om att sälja en fastighet, Mejeriet och att köpa en annan fastighet, Tingshuset, av företaget. I Tingshuset bedrivs en …

Karlskronas kommuns avtal om hotelbygget oseriöst

Karlskrona kommun har sålt ”Gasverkstomten” till ett privat byggföretag för 5 miljoner kronor trots att ett konkurrerande företag bjudit 7 miljoner kronor. Samtidigt har kommunen gett bort entreprenaduppdraget att sanera …

Fel OCR-nummer kostar företagare 229 066 kr

En företagare i Västerås betalade 2004 av misstag in pengar på ett annat företags skattekonto.  Inte förrän Skatteverket skickade en påminnelse om utebliven skatteinbetalning insåg företaget att pengarna hamnat fel. …

Stöd för energifönster bör tas bort

I dag kan den som vill installera energieffektiva fönster få stöd för inköp och installation. Företagarombudsmannen vid Den Nya välfärden anser att stöd till energifönster är ett riktat indirekt stöd …

Västra Götaland sålde resebyrå för en krona

Västra Götalandsregionen äger aktiebolaget Västsvenska turistrådet som in sin tur har ägt Aktiv Semester i Sverige AB. Bolaget Aktiv Semester i Sverige AB såldes 2005 av Västra Götaland för en …

Ulricehamns kommun gynnar privat bolag

Kammarrätten i Ulricehamns kommun ska genom det kommunala fastighetsbolaget Ulricehamns Fastighet och Service AB bygga lagerlokaler tillsammans med ett privat bolag. Lokalerna ska ägas gemensamt och sedan hyras ut till …