Tag Arkiv: FO 2007

Fel att återkalla serveringstillstånd

En restaurang i Spånga har skötts utan anmärkningar sedan 1976. I september beslutade plötsligt socialtjänstnämndens tillståndsutskott att dra in tillståndet. Orsaken var mindre brister i bokförningen. Det saknades kassaremsor och …

Fel att inte bevilja förlängt serveringstillstånd

Socialnämnden i Sollentuna avslog en ansökan om förlängt serveringstillstånd från en restaurang trots att polisen inte hade något att invända i sak och trots att det inte fanns sakliga skäl …

120 000 i böter för en missad blankett

Företaget Nikko Sverige AB i Upplands Väsby, norr om Stockholm, har fått en miljösanktionsavgift på 120 000 kr. Bolaget säljer egenproducerade radiobilar och har anmält sig till tre olika register …