Tag Arkiv: FO 2003

Inkonsekventa regler för ersättning vid styrelseuppdrag

Idag kan en konsult anlitas av ett bolag utan att bli anställd. Istället fakturerar konsulten kostnaderna för uppdraget. Detta gäller allt ifrån IT-konsulter till redovisningskonsulter. Ett undantag finns: styrelse-uppdrag. Personer …

Skattemyndigheten förhindrar utveckling av ny företagsform

Bengt Gustavsson startade Klarälvdalen BolagsBolaget AB år 2000. Syftet var att skapa nya jobb. Personer med egna verksamhetsidéer blir anställda av bolaget som sköter allt pappersarbete. Mer än 200 personer …

Skattemyndigheten beskattar bilfirmor felaktigt

Enligt en svensk regel, som enligt EU var ett otillåtet handelshinder, kunde bilfirmor före 1999 inte införa begagnade bilar i eget namn. Däremot hade de rätt att införa begagnade bilar …

Tvingas företag betala 150 000 kr utan rättslig grund?

Länsstyrelsen i Kronoberg har krävt att Amon AB i Tingsryd ska betala 150 000 kronor i miljösanktionsavgift. Enligt Länsstyrelsen har företaget tagit en rengöringsanläggning i drift utan tillstånd. Men detta …

Företagare löper gatlopp på grund av försenad blankett

Mikael Ericsson kom 40 dagar för sent med sin miljöanmälan till kommunen efter det att han startat solariet Auto Sun i Visby. Kommunen utdömde miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Gotlands …

Oskäliga miljösanktionsavgifter drabbar färghandel

Kemikalieinspektionens regler kräver bland annat att en del flaskor som säljs i färghandeln ska ha barnsäkra kapsyler samt att en del färgburkar ska ha så kallad taktil varningsmärkning så att …

Skönhetssalong bestraffas vid lokalbyte

Skönhetssalong bestraffas vid lokalbyte Marianne Lindqvist har drivit skönhetssalongen Salong La Femme i Örnsköldsvik i trettio år. I december 2001 flyttade hon till nya lokaler. De nya lokalerna skulle anmälts …

Glesbygdstöd snedvrider företagarklimatet

I Norrland får arbetsgivare glesbygdsstöd. Transportföretag är undantagna från stödet eftersom de får transportbidrag för godstransporter. Nordantjälls Buss och Taxi utför persontransporter och därför får företaget inget transportstöd. Skattemyndigheten har …