Växjö kommuns underhåll av idrottsanläggningar strider mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Växjö kommun för att på ett olagligt sätt ha direkttilldelat kontrakt om skötsel av kommunens idrottsanläggningar till Öster Arena AB.

Växjö kommun har sedan 2013 köpt fastighetsskötsel av kommu­nens idrottsytor- och anläggningar direkt från Öster Arena AB.

Sammanlagt har fyra kontrakt slutits mellan kommunen och bolaget till ett värde av cirka 15 miljoner kronor. Detta är långt över gränsen för vad som är tillåtet vid en direktupphandling.

Växjö kommun är skyldig att följa lagen om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionens utredning visar att det inte föreligger något undantag i lagen som gör det möjligt för kommunen att köpa de aktuella tjänsterna direkt från Öster Arena AB.

– Kommunens agerande är olagligt. Att kommunen dessutom uppger att den också i framtiden kommer att köpa tjänster direkt från Öster Arena AB gör att det finns skäl att rikta allvarlig kritik mot kommunen, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Kommunen riskerar att få sitt planerade avtal med Öster Arena AB ogiltigförklarat samt att få betala upphandlingsskadeavgift – ett slags böter – motsvarande sju procent av kontraktsvärdet.

Läs utredning KKO 16-021 här.