Västtrafiks upphandling av taxi dyr och i strid med lagen

Västtrafik AB, det kommunala trafikbolaget i Västra Götaland, gick under hösten 2002 ut med en upphandling av taxitransporter. Företaget slutförde delar av upphandlingen och gick i övriga delar över till förhandlad upphandling. Nu får Västtrafik kritik av Konkurrenskommissionen. Orsaken är att lagen kräver särskilda skäl för att ett kommunalt bolag ska få övergå till förhandlad upphandling skäl som Västtrafik saknar. Företaget får även kritik för att inte vara affärsmässigt när det behandlat anbudsgivare godtyckligt.

– Västtrafik har tecknat kontrakt med företag i kategorin ”Fasta fordon, personbilar” på 345 kronor per timma. I andra delar av upphandlingen hävdar Västtrafik samtidigt att 296, 320, 325 och 328 kronor per timma är för dyrt för en liknande tjänst. Denna bedömning är motsägelsefull och obegriplig anser Inger RidderstrandLinderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen, och pekar på att anbudsgivarna inte har behandlats lika.

Konkurrenskommissionen – en privat expertgrupp som är sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Västtrafiks upphandling av taxitransporter. När offentliga bolag gör stora inköp kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling. Motivet är motverka korruption och otillåten favorisering av vissa företag framför andra. Upphandling i konkurrens ger dessutom generellt lägre priser.

Västtrafik har i strid med lagen gått över från en öppen upphandling till att förhandla med anbudsgivarna om priset. Motiveringen var att priserna var för höga, men enligt Konkurrenskommissionen är inte högt pris skäl nog för en sådan manöver. En upphandlande enhet kan till exempel gå över till förhandling om det inte finns några anbudsgivare som uppfyllt kraven i upphandlingen, men så är det inte i detta fall.

Och även om Västtrafik skulle ha haft rätt att gå över till förhandling har bolaget ändå inte agerat affärsmässigt. Det har nämligen visat sig att Västtrafik har avvisat flera anbud som är billigare än de anbud som har antagits.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-016