Västra Götalandsregionen bröt mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Kon­kurrens­kommissionen kritiseras landstinget Västra Götalands­regi­o­nens upphandling av intensivvårds­venti­latorer eftersom avtalstiden avser att löpa alldeles för lång tid. Upphandlingen har numera underkänts av domstol.

I en upphandling av intensivvårdsventilatorer för 12 miljoner kronor – som landstinget fått göra om efter ett tidigare fel i förfarandet – föreskrev landstinget en ramavtalstid på mellan fem och sju år.

Enligt upphandlingslagen får avtal av detta slag inte tecknas för längre tid än fyra år om det inte föreligger särskilda skäl. Några sådana skäl har landstinget inte kunnat visa.

– Avsikten med förbudet mot alltför långa ramavtalstider är att kunna underlätta effektiviteten genom att med jämna mellanrum konkurrensutsätta de offentliga anskaffningarna. Landstingets långa avtalstid på upp till sju år strider mot upphandlingslagen och sätter konkurrensen ur spel under längre tid än lagen tillåter, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Eftersom landstinget inte förmått visa några särskilda skäl som möjliggör ett undantag från fyraårsregeln har Förvaltnings­rätten i Göteborg beslutat att upphandlingen ska göras om.

– Det finns anledning att rikta kritik mot landstinget som uppen­barligen behöver se över sina upphandlingsrutiner, avslutar Lennart Palm.

Läs utredning KKO 15-020 här.