Västerås struntade i konkurrensupphandling men ändrade sig.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Västerås kom­mun för att besluta teckna avtal direkt med ett privat företag i strid mot upphand­lings­bestäm­melserna.

När Västerås kommun behövde ingenjörstjänster för underhåll av våt­marker beslutade man att teckna avtal värt nio miljoner kronor direkt med ett privat företag. Några andra skulle inte få vara med och räkna på uppdraget.

Som skäl för detta hänvisade kommunen till att det anlitade företaget har ett patent på den tekniska process som kommunen ville ha. Någon sådan inskränk­ning får dock inte komma ifråga, utan lagen om offentlig upp­hand­ling förbjuder alla hänvisningar eller begränsningar till ett visst patent eller framställningssätt, utan att i så fall även andra, likvärdiga pro­dukter eller tjänster, kan komma ifråga. Det är således inte tillåtet att låta bli att annonsera en upphandling med hänvisning till att det finns ett patent.

Efter att Konkurrenskommissionen kritiserat detta i en preliminär bedömning ändrade sig dock kommunen och svarade att man inte skulle teckna avtal i enlighet med sitt tidigare beslut, utan istället genomföra en ny annonserad upphandling, med möjlighet för även andra leverantörer att vara med och lämna anbud.

– Kommunen gjorde fel när man först beslutade att teckna ett nio­miljonerskontrakt direkt med det privata företaget. Det är dock tillfredsställande att Kommunen numera ändrat sig, varför ärendet och dess tidigare handläggning inte föranleder några ytterligare uttalanden från vår sida säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommis­sionen.

Läs hela utredningen KKO 22-011 här.