Vara kommun och Västra Götalandsregionen gav olagligt statsstöd

Vara Kommun och landstinget Västra Götalandsregionen har lämnat ekonomiskt stöd för bredbandsutbyggnad i strid mot EU-kommissionens föreskrifter.En utredning som utförts av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att kommunen och landstinget ensidigt gynnat ett företag och därmed snedvridit marknaden för bredbandstjänster.

Vara kommun och Västra Götalandsregionen anmälde under 2011 till EU-kommissionen att man ville lämna offentligt finansiellt stöd för lokal bredbandsutbyggnad.EU-kommissionen godkände det offentliga stödet, på villkor att valet av nätoperatör skulle konkurrensutsättas i enlighet med reglerna för offentlig upphandling. Men någon sådan upphandling skedde dock aldrig. Istället bildade Vara kommun bolaget VaraNet för att ensamt agera nätoperatör och äga och förvalta det stödfinansierade stamnätet. Kommunen och landstinget gick sedan in med 5,6 miljoner kronor vardera i stöd till bolaget.

Per Eklund är ledamot i Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som utrett det offentliga stödet. Han är mycket kritisk till hur reglerna om statsstöd åsidosatts:

– Eftersom stödet godkänts på villkor som aldrig uppfylldes utgör stödet ett så kallat olagligt statsstöd enligt både svensk lag och EU:s regler. Särskilt på det sätt som stödet skett är överträdelsen att anse som mycket allvarlig. Stödet är därför återbetalningspliktigt och såväl Vara kommun som Västra Götalandsregionen har nu en lagstadgad skyldighet att med ränta kräva pengarna tillbaka från VaraNet.

– Kommuninvånarna riskerar att få betala ett för högt pris som följd av att kommunen och landstinget snedvrider konkurrensen, säger Per Eklund.

Konkurrenskommissionen kommer att anmäla ärendet till EU-kommissionen som olagligt statsstöd.

Läs utredningen 14-008/009 här.