Vänersborgs kommuns stöd till det egna fastighetsbolaget strider mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­renskommissionen kritiseras Vänersborgs kommun för det aktieägartillskott med nio miljoner kronor som kommunen lämnat det helägda Fastighets­aktiebolaget Vänersborg.

Som en följd av den så kallade Topp frys-affären 2008 uppkom underskott i det kommunala Fastighetsaktiebolaget Vänersborg när bolaget köpte och till en privat mellanhand sålde vidare en indu­stri­lokal långt under inköpspris.

För att åtgärda detta underskott överförde kommunen 9 miljoner kronor i aktieägartillskott till Fastighetsaktiebolaget Vänersborg.

Eftersom Fastighetsaktiebolaget Vänersborg är kommersiellt verksamt på fastighetsmarknaden kan bolaget få en fördel av dessa pengar i konkurrensen med andra företag.

Aktieägartillskottet utgör ett olagligt stöd, som varken har förhandsanmälts till eller godkänts av EU. Det finns därför en skyl­dighet för kommunen att kräva tillbaka pengarna från Fastighetsaktiebolaget Vänersborg.

– Om kommunen inte ser till att bolaget med ränta betalar tillbaka hela aktieägartillskottet finns det risk för att förfarandet återigen kan bli föremål för en statsstödsutredning av EU, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Vid återbetalningen till kommunen kan bolaget använda sig av de pengar som ska betalas tillbaka av den privata mellan­handen, eftersom EU-domstolen numera fastställt att Topp frys-affären utgjorde ett olagligt statsstöd.

Läs utredning KKO 15-042 här