Upphandling av sophämtning för Fältöversten strider mot lag

CentrumKompaniet, som ägs av Stockholms stad, upphandlade sophämtning från köpcentret Fältöversten. När kontraktet skulle tecknas krävde CentrumKompaniet att leverantören skulle installera så kallade komprimatorer med bara sex arbetsdagars varsel. Leverantören klarade inte detta. Då avbröts upphandlingen, och den sittande leverantören tilldelades efter förhandling i stället kontraktet. Nu kritiserar Konkurrenskommissionen upphandlingen.

– Givetvis kan man inte kräva att en sopåkare har de specialmaskiner som behövs tillgängliga innan han fått kontraktet. Det är orimligt att fatta beslut dagen före midsommarafton och förvänta sig att verksamheten ska sätta i gång en dryg vecka senare, säger Erik Nerep, ledamot i Konkurrenskommissionen. Särskilt som CentrumKompaniet har haft gott om tid på sig att värdera anbuden.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat CentrumKompaniets upphandling av sophämtning. När kommuner gör inköp kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling. Motivet är att motverka korruption och otillåten favorisering. Konkurrenskommissionen anser att beslutet om sophämtningen skulle ha fattats i så god tid att den nye leverantören gavs möjlighet att hinna införskaffa de maskiner som krävdes. Kommissionen anser vidare att CentrumKompaniet inte hade lagligt stöd för att gå över från en öppen upphandling till förhandling.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-030