TV-licens på mobiltelefoner?

Den digitala teknikutvecklingen rusar framåt. För tio år sedan kände knappt någon till ord som internet, bredband och sms. Mobiltelefoner var otympliga och dyra. Idag har Telia nyligen påbörjat sändningar av korta delar av TV4:s programinnehåll till mobiltelefoner. Frågan är vad som händer då SVT:s kanaler går att ta emot i en mobiltelefon. Ska mobiltelefoner då beläggas med TV-licens? Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, pekar på att företagarnas kostnad för TV-avgift riskerar att höjas avsevärt. För privatpersoner skulle däremot skillnaden bli försumbar. Orsaken är att privatpersoners licens gäller oavsett antal mottagare medan företag betalar en avgift per tio mottagare, utan övre gräns. Företagarombudsmannen anser att lagen bör förändras redan nu.

– Många företag ser till att deras anställda har mobiltelefoner. Syftet är inte att de ska titta på TV utan att de ska vara nåbara för samtal. Det vore orimligt om dessa företagare plötsligt skulle behöva betala extra TV-avgifter. Därför bör lagstiftningen förändras, det bör införas ett tak för hur många TV-avgifter ett företag kan bli skyldigt att betala säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Lagen är otydligt när det gäller vem som ”innehar” en TV-mottagare. Är det den anställde, som faktiskt har mobiltelefonen, eller datorn med TV-kort, eller är det arbetsgivaren som äger utrustningen? I dagsläget är svaret inte självklart, därför behöver lagen förtydligas, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

läs utredningen här: FO 2005-005