Tankevurpa om trängselskatt

Trängselskatten är inte avdragsgill, vare sig för företag eller för privatpersoner. Skattens konstruktion kritiseras nu av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden. Utformningen strider mot den skatterättsliga huvudprincipen om att utgifter för intäkternas förvärvande ska vara avdragsgilla. Enligt Företagarombudsmannen bör trängselskatten vara avdragsgill i näringsverksamhet och vid tjänsteresor. Det finns även goda skäl för att tillåta avdrag för resor till arbetet. Lagens konstruktion är ett uttryck för ett dåligt företagarklimat.

– Regeringen strök avdragsrätten i Stockholmsutredningens förslag. Den tog mer hänsyn till att skatten ska vara enkel att hantera för Skatteverket än till att skatten ska vara rimlig för företagare och privatpersoner, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Det kan knappast vara så att matleveranser till skolor och äldreboenden i innerstaden inte längre är önskvärda. Det säger sig självt att företag bör ha rätt att göra avdrag för trängselskatten, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden.

– Det kommer även fortsättningen finnas människor som saknar tillgång till kollektivtrafiken. Att inte ens medge dessa personer avdrag för trängselskatten de måste betala för att ta sig till och från jobbet med bil är orimligt och orättvist, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2006-003