Ta bort lagen som stoppade försäljning av hyreshus i Liatorp

Älmhultsbostäder beslutade i höstas att sälja två hyreshus i Liatorp till Göran Wickström. Husen har 11 respektive 22 lägenheter och lönsamheten var dålig för det kommunala bolaget. Kontrakt skrevs och kommunfullmäktige godkände affären i november. Köparen började investera i maskiner som behövdes för fastighetsskötseln. Men i januari stoppades affären av länsstyrelsen. Företagarombudsmannen, ett initiativ av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritiserar nu beslutet eftersom det får orimliga konsekvenser.

– Om kommunen hade beslutat att riva husen hade statliga regler inte satt hinder i vägen. Det finns till och med kommuner som fått statliga bidrag för att riva hyreshus. Men när nu kommunen vill sälja husen till en företagare, då sätter de statliga reglerna stopp. Det är givetvis helt orimligt säger Monica Werenfels Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

– Stopplagen skadar företagarklimatet. Det finns inga logiskt hållbara skäl för att stoppa Älmhultsbostäders försäljning av två mindre hyreshus. Det kommunala bolaget vill sälja, en köpare finns och de är överens om priset. Majoriteten i riksdagen måste ta sitt ansvar och antingen förändra eller helt ta bort stopplagen, hävdar Monica Werenfels Röttorp.

– Lagen var en politisk markering mot omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i storstäderna. Oaktat vad man tycker om det är det lätt att konstatera att lagen får ytterst märkliga effekter i andra delar av landet. I det här fallet hindrar det dessutom en företagare från att utveckla sin verksamhet, säger Monica Werenfels Röttorp.

 

Läs utredningen här: FO-04-005 Liatorp