Tag Arkiv: Studiefrämjandet

Studiefrämjandets studio snedvrider konkurrensen

En kommun får inte ge stöd till enskilt företag, det strider mot kommunallagen och snedvrider konkurrensen med andra företagen på marknaden. Kommuner får dock ge bidrag till studieförbund som bedriver …