Stockholms läns landstings valfrihetssystem är olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Stockholms läns landsting för villkor i ett valfrihetssystem som diskriminerar vårdleverantörer utanför Stockholms län.

Stockholms läns landsting har etablerat ett valfrihetssystem för specialiserad gynekologisk vård. I förfrågningsunderlaget anges ett villkor att leverantörerna måste ha sin mottagning inom länets gränser. Härigenom hindrar landstinget vårdsökande från exempelvis länets ytterområden att kunna välja bättre tillgängliga leverantörer i angränsande län.

Några sådana geografiska begränsningar tillåts inte enligt lagen. En vårdgivare som vill etablera sig i vårdvalssystemet men har sin mottagning i annat län ska kunna ta emot patienter från Stockholm som söker sig dit.

– Landstingets agerande bryter således mot lagen om valfrihet, som sätter patientintresset i fokus. Det finns därför anledning att kritisera landstinget, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Om landstinget vidhåller detta olagliga villkor i etableringsföreskrifterna, och vägrar att godkänna vårdgivare med mottagning i annat län, riskerar myndigheten även att till berörda leverantörer få betala skadestånd.

Läs utredningen här.