Stockholms läns landsting förlänger vårdavtal i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Stockholms läns landsting för att i strid mot upphandlingslagen ha beslutat förlänga ett vårdavtal.

Stockholms läns landsting har beslutat att förlänga ett tidigare upphandlat vårdavtal, trots att detta inte var lagligt. Värdet av förlängningstiden uppskattas till cirka 22 miljoner kronor.

I god tid innan avtalet löpte ut skulle landstinget enligt lag ha genomfört ett offentligt upphandlingsförfarande, där även andra vårdleverantörer getts möjlighet att delta med anbud. Något sådant upphandlingsförfarande skedde aldrig.

Konkurrenskommissionen har tidigare kritiserat landstinget för avtalsförlängningar i strid mot lagen. Landstinget har även dömts att betala upphandlings­skadeavgift, som är ett slags böter, på 10-tals miljoner kronor för sådana överträdelser. Detta är en kostnad som drabbar skattebetalarna.

– Det är klarlagt att landstinget varit medvetet om bristerna och olagligheterna i upphandlingsrutinerna men inte åtgärdat dem. Det är oacceptabelt att landstinget medvetet bryter mot svensk lag. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot landstinget, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen här.