Staten ger dåliga möjligheter till förebyggande personalhälsovård

Arbetet för serviceföretaget Hemfrids personal är fysiskt krävande och de anställda behöver friskvård för att förebygga skador. Men lagstiftningen är inte anpassad för den enskildes behov. Till exempel tillåts bara avdragsmöjligheter till friskvårdsaktiviteter som till exempel kollektiva lagsporter, vilket inte alls passar de anställda på Hemfrid. 

De 411 anställda på företaget Hemfrid har sådana arbetsuppgifter att de har behov av friskvård för att undvika till exempel förslitningsskador. Men den formen av individuellt anpassad friskvård de anställda behöver står inte i överensstämmelse med skattesystemets tolkning av personalvård. Det innebär att Hemfrid och de anställda på företaget får betala sociala avgifter och skatt på de friskvårdsaktiviteter som bedrivs för att förebygga sjukskrivningar.

Företagarombudsmannen anser att det vore väl berättigat att arbetsgivare bereds utökade möjligheter att genom skatteavdragsrätt i högre utsträckning kunna bedriva förebyggande friskvårdsarbete i och med arbetsgivarens allt större ansvar för sjukskrivningar på arbetsplatsen.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

– Problemet med de stora sjuktalen i arbetslivet behöver nya lösningar, säger Företagarombudsmannen. Därför måste lagstiftningen ge utrymme för företagen att kunna bedriva ett långsiktigt friskvårdsarbete för att försöka minska sjuktalen. Ett sådant friskvårdsarbete borde bäst uppfylla sitt syfte om det anpassas efter individens behov och inte endast inskränker sig till kollektiva och traditionella motionsformer, som inte passar för alla.

– Att systemet idag inte tillåter avdrag för förebyggande friskvård rimmar illa med att staten vill lägga allt större ansvar för sjukskrivningar på arbetsgivaren, fortsätter Företagarombudsmannen. I sådant fall måsta arbetsgivaren beredas reella möjligheter till en utökad friskvård. Detta vore fördelaktigt för såväl staten som arbetsgivare och arbetstagare.

– Oavsett om arbetsgivaren investerar i förbättringar av arbetsmiljön eller om arbetsgivaren vill satsa på förebyggande personalhälsovård skall denna vara avdragsgill. Idag gäller vida bättre avdragsfaktorer för omsorg av maskiner än för omsorg av människor. Detta trots att personalen i de allra flesta företag är en viktigare produktionsfaktor än maskiner, avslutar Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Monica Werenfels-Röttorp, Camille Forslund, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Nils-Eric Sandberg och Edward Waller.

 

Läs utredningen här: FO 2002-021