Sollentunahem säljer fastighetsskötsel i strid mot lag

Allmännyttiga Sollentunahem säljer fastighetsskötsel till sex bostadsrättsföreningar. Kontrakten gäller ett antal hus med sammanlagt drygt 2 000 lägenheter. Kommunala bolag får emellertid inte konkurrera med privata aktörer på marknaden för fastighetsskötsel. Sollentunahem får därför kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp av erfarna jurister som på initiativ av Stiftelsen Den Nya Välfärden granskar konkurrensfrågor.

– Sollentunahems entreprenadverksamhet med fastighetsskötsel strider mot kommunallagen, mot rättspraxis och även mot allmänna rekommendationer från Konkurrensverket. Privata bolag riskerar att slås ut genom den skattefinansierade verksamheten, säger Konkurrenskommissionen.

– Bostadsrättsföreningar är inte sådana allmännyttiga bostadsföretag som kommuner, med stöd av kommunallagen, kan engagera sig i. Det finns inte någon bestämmelse om kompetensutvidgning som tillåter kommuner att engagera sig i förvaltning av bostadsrättsföreningar på entreprenad, påpekar Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen har granskat Sollentunahem AB:s förvaltning av fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar. Företagets agerande strider enligt kommissionens bedömning mot kommunallagens bestämmelser om den kommunala kompetensen. Sollentunahems agerande riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden för förvaltning av fastigheter.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-018