Tag Arkiv: KKO 2004-018

Sollentunahem säljer fastighetsskötsel i strid mot lag

Allmännyttiga Sollentunahem säljer fastighetsskötsel till sex bostadsrättsföreningar. Kontrakten gäller ett antal hus med sammanlagt drygt 2 000 lägenheter. Kommunala bolag får emellertid inte konkurrera med privata aktörer på marknaden för …