Skövde kommun köper AV-utrustning för miljoner – utan att följa upphandlingslagen

Skövde kommun köper audiovisuell utrustning och liknande produkter för miljonbelopp från ett av kommunen indirekt delägt bolag, Mediapoolen i Väst AB (MIVGAB). Detta kritiseras nu i en utredning av Konkurrenskommissionen, som påtalar att inköpen är olagliga.

 MIVGAB ägs indirekt av totalt 38 kommuner genom tre kom­munal­förbund, varav Skövde kommun är medlem i ett. Under de närmaste två åren har kommunen utan föregående offentlig upphandling köpt AV-utrustning m.m. direkt ifrån MIVGAB för omkring 3,1 miljoner kronor. Därutöver har kommunen betalat medlemsavgifter till bolaget med närmare 2,2 miljoner kronor.

MIVGAB är en AV-central för gemensamt innehav och distri­bution av AV-läromedel m.m. Härutöver bedriver bolaget detaljistförsäljning av varor som bland annat marknadsförs på internet. Det är denna senare försäljning, där MIVGAB konkurrerar med privata företag, som Konkurrenskommissionen har uppmärk­sammat i sin utredning. Det finns inte något lagligt undantag för Skövde kom­mun att köpa dessa varor direkt från MIVGAB. Kommunen är skyldig att upphandla varorna enligt lagen om offentlig upphandling.

– Skövde kommuns olagliga direktköp från MIVGAB kan inte fortgå. Det är dags för kommunen att göra inköpen på ett korrekt sätt genom upphandling i konkurrens för att bättre garantera förmånliga inköp, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-034 Skövde – MIVGAB