Skelleftebuss och Kilsbergen anmäls till Konkurrensverket

De kommunägda bolagen Skelleftebuss och Kilsbergen i Örebro bedriver olaglig verksamhet. Nu har Företagarombudsmannen, med stöd av den nya konkurrenslagen, anmält företagen till Konkurrensverket.

– Nöjesrese- och turistbussverksamhet ska inte bedrivas av kommuner och hotellverksamhet får bara bedrivas av en kommun om det saknas privata alternativ, säger Micha Velasco företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Kommuner ska hålla sig till verksamheter som är av allmänt intresse, men fram till nu har de kunnat härja fritt i den privata sfären utan risk för påföljd. Med den nya lagen finns det möjlighet att stoppa kommunernas framfart. Det ska bli intressant att se hur den nya lagen fungerar i praktiken, säger Micha Velasco.