Skattemyndigheten förhindrar utveckling av ny företagsform

Bengt Gustavsson startade Klarälvdalen BolagsBolaget AB år 2000. Syftet var att skapa nya jobb. Personer med egna verksamhetsidéer blir anställda av bolaget som sköter allt pappersarbete. Mer än 200 personer har fått arbete via bolaget. Från början hade skattemyndigheten inga invändningar, men nu vill myndigheten dra in bolagets F-Skattsedel. Ett beslut som äventyrar hela verksamheten. Nu får skattemyndigheten kritik av Företagarombudsmannen.

– Skattemyndigheten förhindrar reflexmässigt en ny företagsform. Det är inte försvarbart. Myndighetens agerande kan innebära att mer än 200 människors mister jobbet hävdar Monica Werenfels Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

Företagarombudsmannen konstaterar att alla förlorar om Skattemyndigheten får rätt: de anställda, som mister sina jobb, BolagsBolaget, som måste lägga ner sin verksamhet och stat och kommun, som förlorar miljontals kronor i skatteintäkter.

Företagarombudsmannen är en privat grupp som granskar konkreta fall där företagares verksamhet försvåras på grund av orimliga lagar eller myndighetsutövning.

 

Läs utredningen här: FO 03-011