Ragunda kommun ställer till det i upphandling

Ragunda kommun har påbörjat en upphandling av balkongrenoveringar vilken visar djupgående brister på kunskap om upphandlingslagstiftningen. Bland annat tog sig kommunen rätt till att göra en ”fri anbudsprövning” och hänvisade till en lag som upphävdes redan 2007.

– Att upphandlingsreglerna följs är viktigt från konkurrens- och korruptionssynpunkt. När kommunen tar sig rätten till att göra en ”fri anbudsprövning”, som man har gjort i det här fallet finns det risk för godtycke. Detta strider mot principerna om likabehandling och transparens, som är några av de viktigaste principerna inom upphandlingslagstiftningen, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

– Den nuvarande lagen om offentlig upphandling har gällt sedan 2008, men i förfrågningsunderlaget hänvisar kommunen till en äldre lagstiftning som föregått den nuvarande lagen. Det är oroande att kommunen tydligen inte har klart för sig vilken lag som numera gäller, säger Lennart Palm.  Det vore bra med en uppdatering av upphandlingskunskaperna för de ansvariga i kommunen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-045 Ragunda