Ragunda kommun kringgår lagen

Ragunda kommun har tecknat avtal om att hyra ut den kommunala konferensanläggningen Älggårdsberget AB till ett privat företag för 50 000 kr per år. Enligt samma avtal skall kommunen hyra tillbaka delar av anläggningen för 242 000 kr per år, fem gånger den ursprungligt avtalade hyran. Enligt Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, är avtalet att betrakta som ett förtäckt tjänstekontrakt och skulle ha konkurrensutsatts enligt lagen om offentlig upphandling. Ragunda kommun har kringgått lagen genom en vilseledande avtalskonstruktion anser expertgruppen.

– Enligt Konkurrenskommissionens bedömning har den lokala konkurrensen på fastighetsförvaltningstjänster satts ur spel och kommunen har försökt kringgå regelverket kring lagen om offentlig upphandling, påpekar Konkurrenskommissionen.

– Uthyrning och hyra av fast egendom är som huvudregel undantaget från regelverket om kommunal upphandling. Avtalets konstruktion och den kontanta motprestationen från Ragundakommun på nästan 200 000 kr visar att det handlar om ett tjänstekontrakt. Avtalet borde därför ha upphandlats, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-022 Ragunda