Övertorneå kommun ändrade spelregler under upphandlingens gång

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Övertorneå kommun för att vid val av anbudsgivare ändrat kriterium under pågående upphandling.

I februari i år påbörjade kommunen en upphandling av renhållningstjänster. I underlaget till anbudsgivarna angav kommunen att det anbud som hade lägst oviktade totalpris skulle få kontraktet. När upphandlingen var klar visade det sig att kommunen valt en annan utvärderingsmetod där priset var viktat i relation till antalet avloppsbrunnar.

Inger Ridderstrand-Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen. Hon konstaterar att kommunen brutit mot upphandlingslagstiftningens krav på likabehandling, förutsägbarhet och öppenhet.

– Kommunen måste hålla sig till den utvärderingsmodell som angivits i förfrågningsunderlaget. I det här fallet har kommunen ändrat förutsättningarna under upphandlingens gång, till att avse någonting helt annat än vad anbudsgivarna kunnat räkna med.

Upphandlingen överklagades till domstol och kommunen meddelade kort därefter att en ny upphandling kommer att genomföras.

– Detta ärende visar på vikten av att det råder transparens hela vägen fram till valet av leverantör, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredning KKO 15-014 här.