Övertorneå erkänner olaglig upphandling

Förvaltningsrätten i Luleå upphäver Övertorneå kommuns upphandling av bemanning samt lastbils och mattransporter på grund av otydligheter i utvärderingskriterierna. Kommunen har i yttrande tillstyrkt att upphandlingarna ska göras om.

– Bristerna i förfrågningsunderlagen och tilldelningsbesluten är så uppenbara att kommunen borde ha insett felen från början. Det hade sparat tid och resurser för företagen och domstolen, säger Sara Bandhold, jurist vid Konkurrenskommissionen.