Östra Göinge kommun snedvrider konkurrensen

Östra Göinge snedvrider konkurrensen för caféverksamhet genom att hyra ut ett före detta stationshus för 15 kronor kvadratmetern per år i fem år och sex månader. Andra liknande lokaler hyrs ut för mellan 50100 kronor.

Kommunen har hyrt ut en centralt belägen fastighet i Knislinge till ett privat företag som skall driva caféverksamhet. Enligt hyresavtalet uppgår hyran till 10 800 kronor på fem år. Det innebär en hyra per kvadratmeter på 15 kronor per år. Ersättningsnivån ligger långt under marknadspriset på orten.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har utrett fallet.

Enligt kommunallagen får kommuner visserligen genomföra åtgärder för att främja näringslivet. Men det är inte tillåtet att ge individuellt stöd eller prisförmåner.

Kommissionen menar att eftersom nivån på den ersättning som Östra Göinge kommun tar ut i det aktuella fallet inte kan motiveras av affärsmässiga och marknadsmässiga skäl, subventionerar kommunen ett enskilt företag. Kommunen har genom detta stöd i form av en förmånlig hyra till en enskild näringsidkare snedvridet konkurrensförhållandena för caféserveringar.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 081