Olagligt sopavtal riskerar fälla Sverige i EG-domstolen

Gagnefs kommun har tecknat ett direktavtal utan föregående upphandling med ett delägt kommunalt bolag, Dala Vatten och Avlopp AB (DVVAB). Bolaget bildades i oktober 2006 och ägs av Gagnefs kommun tillsammans med de kommunala bolagen Leksands Vatten AB och Rättviks Teknik AB. Avtalet är tecknat på minst tio år och avser tjänster för renhållning. Enligt Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, strider tillkomsten av avtalet mot reglerna för offentlig upphandling eftersom någon konkurrensupphandling inte skett.

– Att Gagnefs kommun är delägare i DVVAB eller att bolaget skall upphandla aktuella tjänster i underentreprenad medför inte att avtalet undantas från LOU, hävdar expertgruppen.

– Dessutom har EG-kommissionen formellt underrättat Sverige om att avtal om avfallshantering direkt med hel eller delägda kommunala bolag kan bryta mot EG-rätten. På grund av kommunens agerande riskerar nu Sverige att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, påpekar G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-029 Gagnef R