Olaglig miljonaffär av Vindeln

I april tecknade Vindeln avtal om tillbyggnad av kommunens avloppsreningsverk med ett entreprenadföretag. Kontraktet är värt ungefär tio miljoner kronor. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritiserar nu kommunen. Byggavtalet tecknades utan upphandling i konkurrens på den allmänna marknaden. Inget annat företag fick alltså möjlighet att lämna anbud, något som strider mot upphandlingslagen. Kommunens agerande har snedvridit konkurrens på marknaden för bygg och anläggningsarbeten.

Rättsläget är glasklart: Vindelns avtal om tillbyggnad står i strid mot bestämmelserna om upphandling. Vindeln fick således inte teckna mångmiljonkontraktet utan offentlig upphandling. Kommunen har diskriminerat andra entreprenadföretag som inte haft möjlighet att lämna anbud. Vid en upphandling i konkurrens blir priset i regel 1030 procent lägre. Det finns därmed en uppenbar risk att skattebetalarna förlorat på den kommunala lagöverträdelsen konstaterar Lennart Palm, ledamot i expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Att kommunen funnit det bekvämare att teckna avtal direkt med ett företag vars personal tidigare utfört liknande arbeten är inte ett giltigt skäl för undantag från lagens krav. Kontraktet skulle ha upphandlats i konkurrens och fler företagare borde ha fått möjlighet att lämna anbud, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-014