Tag Arkiv: KKO 2005-014

Olaglig miljonaffär av Vindeln

I april tecknade Vindeln avtal om tillbyggnad av kommunens avloppsreningsverk med ett entreprenadföretag. Kontraktet är värt ungefär tio miljoner kronor. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, …