Olaglig fjärrvärme för 31 miljoner

Sedan 2006 levererar Uddevalla Energi AB fjärrvärme åt Munkedals kommun. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu  kritik mot att kommunen har tecknat avtal direkt med Uddevalla Energi AB utan att göra en offentlig upphandling. Kommissionen menar att detta strider både mot lagens bokstav och mot dess mening. Kommunen har försvarat sitt agerande med att den, genom att gå över till fjärrvärme, har sänkt uppvärmningskostnaderna. Om kommunen genomfört en upphandling i konkurrens, som lagen kräver, skulle dock besparingen kunnat bli ännu större.

– Kommuner ska följa lagen. I lagen finns det i normalfallet inget utrymme för att, som Munkedal gjort, teckna mångmiljonkontrakt utan offentlig upphandling, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Det står givetvis Munkedals kommun fritt att köpa fjärrvärme i stället för olja. Men det måste ske efter upphandling i konkurrens, säger Pär Cronhult, chefsjurist och föredragande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-005 Munkedal