Lunds kommun köpte konsulttjänster olagligt

Lunds kommun bröt mot lagen när den hyrde in en t.f. fastighetschef för 1,3 miljoner kronor utan upphandling. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Lunds kommun hade beslutat skilja sin tidigare fastighetschef från dennes tjänst med fyra månaders arbetsbefrielse med full lön. Kommunen beslutade istället att från ett konsultföretag hyra in en tillförordnad fastighetschef till en kostnad av c:a 185 000 kronor i månaden. Den tillförordnade förvaltningschefens har hittills kostat kommunen 1,3 miljoner kronor för perioden mars till oktober 2014.

Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen anser att det är anmärkningsvärt att kommunen på detta sätt bryter mot upphandlingslagen.

– Beslutet att skilja den tidigare fastighetschefen från sin tjänst borde ha planeras bättre, så någon synnerlig brådska kan inte göras gällande av Kommunen. Det rör sig där till vidare om en så stor kostnad för den anlitade konsulten att Kommunen skulle ha genomfört en annonserad upphandling av dennes tjänster. En sådan upphandling hade säkerställt att kommunen fått den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen av det uppkomna behovet.

Lennart Palm anser vidare att kommunens agerande medför och kommer att medföra stora kostnader för kommunens invånare.

– Eftersom Kommunen har valt att inte följa bestämmelserna om offentlig upphandling, riskerar den att förutom det dyra konsultavtalet att även få betala uppskattningsvis c:a 91 000 kronor i straffavgift för den aktuella lagöverträdelsen.

Läs mer om utredningen KKO 14-023 här.