Lessebo kommun subventionerar kommunal konferensverksamhet

Lessebo kommun har beslutat att bevilja räntefria lån på vardera 250 000 kronor till två näringsdrivande folketshusföreningar, Kosta och Lessebo. I kommunen finns också privata näringsidkare som driver samma typ av konferensverksamhet.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har utrett fallet. Av utredningen framgår att kommunens anledning till att bevilja det räntefria lånet är att folketshusföreningarna har svårigheter att få balans i sin ekonomi.

Kommissionen menar att Lessebo kommuns räntefria lån är ett individuellt riktat stöd till bland annat den konferensverksamhet som folketshusföreningarna bedriver i konkurrens med andra enskilda företag på orten. Därmed gynnas folketshusföreningarna framför andra företag. Lånet riskerar således att bryta mot kommunallagen, menar Konkurrenskommissionen.

Frågan om lagligheten av stödet till de båda folketshusföreningarna avgörs av allmän förvaltningsdomstol. Även ur konkurrenssynpunkt är det otillfredsställande att kommunen använder allmänna medel till stöd för kommersiell verksamhet som delvis drivs i konkurrens med privata företag, menar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 075