Tag Arkiv: Storuman

Länsrätten dömer ut Storumans flygtrafik

Länsrätten i Västerbotten har i dom konstaterat att Storumans flygplats AB bröt mot lagen om offentlig upphandling vid köp av reguljär flygtrafik till och från Stockholm. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har tidigare kritiserat det kommunala bolagets avtal och är även ombud för det flygföretag som överklagat beslutet till länsrätten.