Landstingets tvätt olaglig enligt Konkurrenskommissionen

Sedan 1990 har landstinget Västernorrland haft ett avtal med Långseletvätten AB om tvättjänster. Värdet uppgår till ungefär 25 miljoner kronor per år. Från början ägde landstinget bolaget, men för drygt fem år sedan sålde landstinget aktierna. Landstinget har förnyat kontraktet gång på gång utan att ta in konkurrerande anbud från andra företag. Detta strider mot reglerna för offentlig upphandling konstaterar Konkurrenskommissionen i ett avgörande.

Konkurrenskommissionen – som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat upphandlingen. När landsting och andra myndigheter gör större inköp ska det ske genom upphandling i konkurrens. Anledningen är att företag ska konkurrera på lika villkor och att motverka risken för vänskapskorruption och otillåten favorisering av vissa företag framför andra. En konsekvens av lagen är att myndigheter får ett så bra pris som möjligt.

Kostnaden för konkurrensutsatt verksamhet är normalt lägre än för verksamhet som bedrivs utan konkurrens. Det innebär att skattebetalarna i Västernorrland antagligen betalt onödigt mycket för tvättjänsterna. Långselsetvätten AB är idag en del av koncernen Simonsen Sverige AB. När avtalet ytterligare en gång skulle förlängas till att även omfatta åren 20042005 fastslog både länsrätt och kammarrätt att avtalet mellan bolaget och landstinget skulle sägas upp och att upphandling i konkurrens skulle ske.

Konkurrenskommissionen har vid sin granskning konstaterat att avtalet inte är affärsmässigt och strider mot reglerna i lagen om offentlig upphandling, vilket snedvrider konkurrensen mellan företagen i branschen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-067