Lagbrott av Nyköping att teckna ”reklamavtal” med Ryanair

Nyköpings kommun tecknade under våren ett reklamavtal med Ryanair. 55 miljonerkontraktet klubbades med kort varsel av en extrainkallad kommunstyrelse. Nu riktar Konkurrenskommissionen kritik mot kommunen för att ”reklamavtalet”, som är tveksamt till karaktär, inte upphandlades i konkurrens.

– Det är tveksamt om avtalet över huvud taget är ett reklamavtal och inte ett förtäckt företagsstöd. Om det verkligen är ett reklamavtal skulle det självklart ha upphandlats i konkurrens. Genom att inte göra en öppen upphandling bröt Nyköpings kommun mot lagen om offentlig upphandling säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp som är sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Nyköpings kommuns reklamavtal med Ryanair. När kommuner gör inköp kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling. Särskilt viktigt är detta om köpet avser betydande värden. Motivet är att motverka korruption och otillåten favorisering.

Kommuner får, enligt nämnden för offentlig upphandling (NOU), köpa tjänster utan konkurrensupphandling om priset är lägre än 77 200 kronor. Avtalet med Ryanair är värt minst 55 000 000 kronor. Kommissionen konstaterar att Nyköpings köp av reklam strider både mot lagen om offentlig upphandling och mot det bakomliggande EGdirektivet.

Skulle avtalet ses som ett stöd till Ryanair utgör det ett otillåtet förtäckt stöd i strid mot kommunallagen konstaterar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-010-011