Kritik fick AB Prebus att dra tillbaka olagligt anbud

AB Prebus, som ingår i en koncern ägd av Uppsala kommun, lämnade ett anbud till Uppsala läns landsting på att driva en beställningscentral för sjukresor. Efter Konkurrenskommissionens preliminära kritik och behandling i domstol har Prebus valt att dra tillbaka anbudet. Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen deltog Prebus i upphandlingen i strid mot kommunallagens bestämmelser: i strid mot den kommunala kompetensen, i strid mot lokaliseringsprincipen samt i strid mot näringsprincipen.

– En kommun får inte bedriva verksamhet utanför kommungränsen. I detta fall bor 40 procent av de människor som skulle anlita beställningscentralen i andra kommuner. Det är glädjande att Prebus nu dragit tillbaka sitt anbud. Bättre hade givetvis varit om företaget inte deltagit i upphandlingen från början, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Kommuner, eller kommunala bolag, ska inte ge sig in på privata marknader. Det har Konkurrensverket konstaterat och det strider mot kommunallagens innehåll och intention. Ändå valde Prebus att delta i landstingets upphandling. Nu krävs det att företagets ägare, ytterst kommunfullmäktige i Uppsala, tydliggör att lagar och bestämmelser ska följas av de kommunala företagen, säger Konkurrenskommissionen i ett uttalande.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-044