Tag Arkiv: KKO 2004-044

Kritik fick AB Prebus att dra tillbaka olagligt anbud

AB Prebus, som ingår i en koncern ägd av Uppsala kommun, lämnade ett anbud till Uppsala läns landsting på att driva en beställningscentral för sjukresor. Efter Konkurrenskommissionens preliminära kritik och …