Krav på kollektivavtal förbjudet enligt domstol

Länsrätten i Skåne har underkänt Region Skånes krav på kollektivavtal för leverantörer av primärvård. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har tidigare i en utredning kritiserat landstinget för att krav på kollektivavtal strider mot lagen om valfrihetssystem, LOV.

– När liknande krav tidigare har ställts i samband med offentlig upphandling har de regelmässigt underkänts av domstol. Beslutet var väntat och länsrätten i Skåne har dömt i enlighet med praxis, säger Pär Cronhult, chefsjurist vid Konkurrenskommissionen.