Konkurrenskommissionen: Renova struntade i att upphandla enligt lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras det kommunala bolaget Renova Miljö AB för att ha tilldelat ett kontrakt utan annonserad upphandling.

Det kommunala renhållningsbolaget Renova Miljö AB har enligt egen uppgift direkttilldelat ett kontrakt värt c:a 8 miljoner kronor till ett privat företag. Kontraktet som direkttilldelades i februari 2018 avser tjänster för behandling av restprodukt från förbrän­nings­slagg.

Uppgiften om att Renova tilldelat kontraktet kommer från ett förfarande med s.k. frivillig förhandsinsyn. Ett sådant förfarande kan endast komma i fråga om det överhuvudtaget inte finns någon övrig konkurrens på marknaden, utan företaget som har tilldelats kontraktet är den enda aktören inom hela EU.

Av annonsen framgår dock att Renova snarare velat undersöka om det kan finnas fler leverantörer på marknaden. Bland annat anges att andra leverantörer kan komma in med sina kontakt­uppgifter till Renova. Något som emellertid blir för sent, eftersom kontrakts­till­delning redan har beslutats.

– Detta är ytterligare ett exempel på att en upphandlande enhet eller myndighet struntar i att konkurrensutsätta sina upphandlingar utan istället försöker sig på en genväg, genom illa underbyggda påståenden, eller rena gissningar, om tekniska skäl eller ensamrätt, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrens­kommissionen.

– Den som upphandlar får inte heller utforma förfrågan så att det det är endast ett specifikt företag som kan komma ifråga för kon­traktet.

– Det finns en väl fungerande marknad för avfallstjänster i Sverige. Renova skulle ha annonserat sin upphandling så att även andra leverantörer fick en chans att lämna anbud, istället för att som nu ställas inför ett fullbordat faktum. Genom att på detta sätt låsa fast sig vid en viss leverantör har det kommunala bolaget brutit mot upphandlingslagen. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Renova Miljö AB, avslutar Lennart Palm.

Utredningen kan läsas här.