Konkurrenskommissionen: Kollektivtrafikmyndighet gynnade privat taxiföretag genom smyghöjd ersättning

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som är en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för att i ett olagligt tilläggsavtal tillåta ett privat transportörsföretag att smyghöja ersättningen för sjuktransporter.

Den 3 januari 2017 ingick Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland län ett tilläggsavtal med ett privat företag om köp av anropsstyrd taxitrafik för färdtjänst och sjukresor. Detta avtal innefattade en utvidgning av ett av kollektiv­trafikmyndighetens tidigare upphandlat avtal från 2015.

Genom tilläggsavtalet träffades en överenskommelse om höjning av ersättningen för samtliga turer inom det aktuella trafikområdet, även av de turer som sedan tidigare prisreglerades i grundavtalet. Som skäl till detta uppgav kollektivtrafikmyndigheten att resandevolymerna hade förändrats sedan trafikstarten, och att uppdraget därför behövde förändras.

Detta stämmer emellertid inte enligt Förvaltningsrätten i Härnösand, som i en dom konstaterat att behovet av villkorsändring inte varit omöjligt att förutse vid tiden för grundavtalet, 2015. Myndigheten har därför inte haft något stöd i lagen för att genomföra de olagliga prisförändringarna. Rätten lät dock avtalet bestå så att inte enskilda färdtjänst – och sjukresekunder skulle drabbas.

– Om man låter en leverantör höja priset under löpande avtalstid faller hela syftet med en anbudsgivning i konkurrens. På detta sätt gynnas den som lämnat ett oseriöst anbud på de övriga leverantörernas bekostnad säger Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande i Konkurrens­kommissionen. – Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Kollektivtrafikmyndigheten.

Läs utredningen i sin helhet här.