Konkurrenskommissionen: Eskilstunas kommunala fastighetsbolag suger fett – i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Eskilstuna Kommunfastigheter AB för att ha köpt fastighetstjänster utan upphandling.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har under lång tid köpt tjänster från ett privat företag för service av fettavskiljare – som används i exempelvis restauranger för att förhindra avloppsstopp. Efter att de ursprungligt upphandlade avtalen löpte ut 2008 har Kommun­fastigheter fortsatt att köpa dessa tjänster utan ny upphandling.

Kommunfastigheter har sedan 2011 betalat ut mer än 17 miljoner kronor till det privata företaget– i vissa fall utan att det ens finns något skriftligt avtal. När en konkurrerande leverantör protesterade mot detta i domstol försvarade sig Kommunfastigheter med att det är endast det anlitade företaget som kan utföra de aktuella tjäns­terna eftersom företaget har patent på ett visst lösningsmedel.  Detta stämmer emellertid inte, eftersom det på marknaden finns även andra biologiska lösningar med motsvarande funktion.

– Vi har noterat att allt fler upphandlande myndigheter struntar i att konkurrensutsätta sina upphandlingar med påståenden om tekniska skäl eller ensamrätt, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrens­kommissionen. För att detta ska vara relevant krävs dock att leve­rantören visar sig vara det enda företaget inom hela EU som kan utföra tjänsten.

Förvaltningsrätten i Linköping konstaterade vid sin bedömning att även om det finns ett patent på en viss lösning medför inte detta skäl för att frångå kravet på annonserad upphandling. Domstolen ogiltigförklarade därför Kommunfastigheters avtal med det privata företaget.

– Kommunfastigheter har brutit mot lagen och behöver uppen­barligen se över sina rutiner. Det finns anledning att rikta kritik mot bolaget, avslutar Per Eklund.

Utredningen finns att läsa här.