Kollektivavtalskrav vid Vimmerby kommuns upphandlingar är olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Vimmerby kommun för att ha beslutat införa bestämmelser om kollektivavtalskrav vid sina offentliga upp­handlingar.

Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att införa obligatoriska krav om att leverantörer som vill lämna anbud till kommunen eller dess bolag måste ha kollektivavtal.

Det är enligt lag inte möjligt att ställa krav på att leverantörer som vill delta i offentlig upphandling måste ha kollektivavtal. Ett sådant krav strider nämligen mot de grundläggande bestämmelserna om etableringsfrihet och fri rörlighet av varor och tjänster som ytterst syftar till att skydda konkurrensen.

Hela 60 procent av de små företagen i Sverige saknar kollektivavtal men erbjuder i de absolut flesta fallen goda arbetsvillkor för sina anställda. Kommunfullmäktiges beslut att kräva anslutning till kollektivavtal riskerar att helt utestänga dessa företag från att delta vid kom­munens upphandlingar, både som leverantörer och som under­leverantörer.

– Beslutet om kollektivavtalskrav är lagstridigt och ytterst ägnat att snedvrida förutsättningarna för konkurrensen och småföre­tagandets villkor, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrens­kommissionen.

Läs utredning KKO 16-002 här.