Historiska Museet bryter mot upphandlingslagen

Historiska Museet har brutit mot lagen om offentlig upphandling när det gäller upphandlingen av driften av museets restaurang. Det konstaterar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden i en utredning. Kommissionen riktar kritik mot den entreprenör som utan ett föregående offentligt anbudsförfarande skall driva museets restaurang.

– I driftsavtalet anges tydligt att avtalet inte innebär något hyresförhållande mellan parterna och därför gäller inte undantaget för hyresavtal i lagen om offentlig upphandling, konstaterar expertgruppen.

– Eftersom andra entreprenörer inte haft möjlighet att konkurrera om avtalet har konkurrensen på marknaden för restaurang- och cateringtjänster snedvridits, säger Hans Stenberg, ledamot i Konkurrenskommissionen. 

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-032 Hist. museet