Hässleholms presentaffärer strider mot upphandlingslagen

Nu har konkurrenskommissionen slutfört sin utredning av Hässleholms presentköp och konstaterar i ett avgörande att kommunens agerande strider mot lag. I september 2003 tecknade Hässleholms kommun ett ramavtal med en butik rörande köp av presentartiklar. Dessförinnan hade kommunen köpt presentartiklar från butiken utan skriftligt avtal. Kommunen har sammanlagt köpt varor från butiken för åtminstone 1 000 000 kronor under de senaste tolv månaderna, inköpen efter avtalets tecknande uppgår till minst 600 000 kronor.

– När en kommun köper varor för mer än ett basbelopp, cirka 39 000 kronor, ska det ske genom upphandling i konkurrens. Kommunen har under en tolvmånaders period köpt presenter för drygt 1 000 000 kronor. Ändå har inte någon upphandling i konkurrens gjort. Kommunens agerande strider mot lag och snedvrider konkurrensen på marknaden säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Priset på varor och tjänster som upphandlas i konkurrens blir som regel mellan 1030 procent billigare. Därför är det viktigt att kommuner utnyttjar de fördelar som konkurrensen ger, påpekar vidare Lennart Palm.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat Hässleholms presentinköp. Kommissionen menar att kommunen har åsidosatt upphandlingslagens krav på affärsmässighet samt EGRomfördragets bestämmelse om likabehandling av företag. Därmed har konkurrensen snedvridits och förtroendet för kommunen som upphandlare riskerar att undergrävas.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-058