Handikappad företagare missgynnas av skattelagarna

Anngret Törnblom Bååth har sedan sjuttiotalet delägt och drivit LT Konsult AB i Västerås, som har ett femtontal anställda och sysslar med fastighetsskötsel. För ett antal år sedan blev hon påkörd i sin bil bakifrån av en buss med resultatet att hon fick en whiplash-skada. Nu missgynnas hon av skattelagarna som gör att hon förlorar tusentals kronor på sitt handikapp.

På grund av de smärtor som trafikskadan medfört kan hon fortfarande inte arbeta mer än högst halvtid. Den återstående tiden är hon sjukskriven. Med den arbetstiden kan hon inte komma upp i en så hög årslön som staten kräver för att hon ska kunna utnyttja bolagets lönesumma (efter avdragen) som bas för ränteberäkningar och skattelättnader, som andra företagare.

För Anngret Törnblom Bååths del är lönesumman (efter avdragen) ungefär 650 000 kronor om året. Det hade berättigat henne att ta ut utdelning om ungefär 60 000 kronor ur företagets överskott med skattelättnad. Närmare bestämt hade 20 000 kronor varit skattefritt och 40 000 kronor hade beskattats med 30 procent. Hon hade totalt fått ut 48 000 kronor efter skatt. Men i och med att hon inte når den summan som staten kräver (tio basbelopp eller 120 procent av vad den högst betalde anställde icke-delägaren tjänar) får hon istället ta ut pengarna som lön. Det blir ungefär 30 000 kronor när inkomstskatten är betald.

– Det är inte nog med jag har ont av min skada jag måste dessutom betala 18 000 kronor extra i skatt för mitt handikapp, säger Anngret Törnblom Bååth. Jag har fått ett ekonomiskt straff av staten för att jag är handikappad.

 

Läs utredningen här: FO 2000-006