Tag Arkiv: FO 2000-006

Handikappad företagare missgynnas av skattelagarna

Anngret Törnblom Bååth har sedan sjuttiotalet delägt och drivit LT Konsult AB i Västerås, som har ett femtontal anställda och sysslar med fastighetsskötsel. För ett antal år sedan blev hon …