Göteborg köper marknadsföringstjänster i strid med upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Göteborgs stad köper marknadsföringstjänster för 100-tals miljoner kronor från ett hälftenägt bolag i strid med upphandlingsreglerna.

Stadens inköp görs hos Göteborg & Co Träffpunkt AB. Bolaget, som ägs av bland annat staden och privata intressen, ska marknadsföra Göteborgsregionen som centrum för besöksnäringen med mera.Inköpen uppgår till betydande belopp eller i genomsnitt omkring 150 miljoner kronor per år sedan 2012. Ingen annonserad upphandling har gjorts enligt upphandlingsreglerna utan staden har gjort en otillåten direktupphandling.

Göteborgs stad kallar betalningarna till bolaget för uppdragsersättning men hävdar att denna utgör ett kommunalt anslag, det vill säga i praktiken ett bidrag och inte en ersättning för utförda tjänster.Men detta är inte korrekt eftersom bolagets fakturor har påförts moms, vilket gäller vid just sälj- eller köptransaktioner. Vidare bör påpekas att det påstådda anslaget eller bidraget kan strida mot såväl EU:s statsstödsbestämmelser som kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsidkare.

Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen, ser allvarligt på Göteborgs stads lagöverträdelse:

– Genom att staden satte konkurrensen ur spel mellan leverantörerna vid inköpen kan effekten bli dålig tjänstekvalitet och höga priser till nackdel för skattebetalarna.
– Till detta kommer att Göteborgs stad kan få betala en upphandlingsskadeavgift på uppemot 10 miljoner kronor. Dessutom kan en konkurrerande leverantör överklaga stadens avtal med bolaget till domstol och få detta ogiltigförklarat.

Läs hela utredningen KKO 14-007 här.