Friskvård ska gälla alla företagare

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden konstaterar i en utredning att företagare som driver enskild firma inte får göra avdrag för friskvård för att förebygga ohälsa och nedsatt arbetsförmåga hos sig själva. Om samma företag istället drivs i aktiebolagsform får kostnaderna för friskvård dras av.

– Det är orimligt att bolagsformen skall avgöra om man som företagare ska kunna förebygga sjukdom och inkomstbortfall.  I likhet med vad som gäller för rehabilitering och förebyggande åtgärder borde kostnader för friskvård och motion vara avdragsgilla för samtliga företagare, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2007-017